Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lene Vågslid, Maria Aasen-Svensrud, Jan Bøhler, Kari Henriksen, Tuva Moflag, Torstein Tvedt Solberg, Lise Christoffersen og Masud Gharahkhani om å iverksette konkrete og forpliktende tiltak mot vold og overgrep mot barn

Til Stortinget
13. februar 2018

Lene Vågslid

Maria Aasen-Svensrud

Jan Bøhler

Kari Henriksen

Tuva Moflag

Torstein Tvedt Solberg

Lise Christoffersen

Masud Gharahkhani