Representantforslag om økte bøtesatser ved ulovlig utførsel av fisk

Dette dokument

  • Representantforslag 96 S (2018–2019)
  • Kildedok: Dokument 8:96 (2018–2019)
  • Fra: Siv Mossleth , Geir Pollestad og Geir Adelsten Iversen
  • Sidetall: 1

Innhold

Innhold

Til Stortinget

Bakgrunn

Havfisketurisme kan være en bidragsyter når det kommer til lokal og regional verdiskaping, sysselsetting og bosetting. Det forutsetter en seriøs og ansvarlig drift og et rammeverk som gjør det enklere å stoppe bedrifter og personer som bedriver ressurskriminalitet. Reglene for utførsel av fisk sier at det kan tas med ti kilo fisk eller fiskevarer fra eget fiske ut av Norge. Dersom det er fisket i regi av en registrert fiskevirksomhet, er kvoten 20 kilo, jf. forskrift om utførselskvote av fisk og fiskevarer fra sportsfiske.

Det er viktig at uttaket av de marine ressursene i forbindelse med havfisketurisme holdes under kontroll, og det må sikres at gjeldende regelverk blir fulgt. I den forbindelse vil en kraftig økning i bøtesatsene, slik NHO Reiseliv tidligere har foreslått, kunne gi en god preventiv effekt på de som spekulerer i profitt på ulovlig utførsel av fisk.

Straffen for å ta med seg mer enn tillatte kvoter ut av landet er for lav. Bøtesatsene for smugling må være så høye at de virker avskrekkende. Norske yrkesfiskere og turistfiskebedrifter ønsker en seriøs bransje, og de ønsker å få bukt med smugling og tyvfiske.

Nå må staten følge opp og straffe de som driver ulovlig i turistfiskebransjen, hardere enn i dag. Kontrollvirksomheten må økes for å unngå tilrettelegging for ulovlig utførsel av fisk.

Økte bøtesatser for ulovlig utførsel av fisk er et godt virkemiddel for å unngå ressurskriminalitet. Heving av bøtesatsene for smugling av fisk vil være en naturlig vei å gå, da det kan ligge betydelig profitt i slik utførsel.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

Stortinget ber regjeringen øke bøtesatsene ved ulovlig utførsel av fisk.

7. mars 2019

Siv Mossleth

Geir Pollestad

Geir Adelsten Iversen