Representantforslag om økte bøtesatser ved ulovlig utførsel av fisk

Dokument 8:96 S (2018-2019), Innst. 268 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Geir Adelsten Iversen, Geir Pollestad, Siv Mossleth Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 07.05.2019 Innst. 268 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Siv Mossleth, Geir Pollestad og Geir Adelsten Iversen om økte bøtesatser ved ulovlig utførsel av fisk. Forslaget fikk ikke flertall i Stortinget. Mindretallforslag fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti ble også nedstemt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.05.2019

   Behandlet i Stortinget: 28.05.2019