Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om å stanse NSBs navnebytte

Dette dokument

  • Representantforslag 100 S (2018–2019)
  • Sidetall: 1
Til Stortinget

Forslag

Det fremsettes følgende

forslag:

Stortinget ber samferdselsministeren stanse NSBs navnebytte.

13. mars 2019

Bjørnar Moxnes