Representantforslag om å stanse NSBs navnebytte

Dette dokument

  • Representantforslag 100 S (2018–2019)
  • Fra: Bjørnar Moxnes
  • Sidetall: 1
Til Stortinget

Forslag

Det fremsettes følgende

forslag:

Stortinget ber samferdselsministeren stanse NSBs navnebytte.

13. mars 2019

Bjørnar Moxnes