Representantforslag om å sørge for at alle arbeidstakere får feriepengene sine

Dette dokument

  • Representantforslag 112 S (2019–2020)
  • Fra: Solfrid Lerbrekk, Audun Lysbakken, Torgeir Knag Fylkesnes og Kari Elisabeth Kaski
  • Sidetall: 1

Innhold

Innhold

Til Stortinget

Bakgrunn

Feriepengene er en stor del av det folk har å leve av i løpet av et år. Dette er penger som er tjent opp gjennom arbeidet man gjør, og penger som spares opp. Pengene tilhører den som har tjent dem opp, og er ikke noe arbeidsgiver skal kunne bruke opp etter eget forgodtbefinnende.

I den kritiske situasjonen vi står i, viser det seg at mange arbeidsgivere ikke har sikret feriepengene til sine ansatte. Det er en stor krise for hver eneste som plutselig står i fare for å miste pengene sine.

Ifølge FriFagbevegelse viser en undersøkelse foretatt av NHO at én av 10 bedrifter (11 pst.) ikke er i stand til å utbetale feriepenger. Ytterligere 13 pst. er usikre på om de vil klare det. Det vil si at én av fire NHO-medlemmer kan risikere ikke å være i stand til å utbetale feriepenger.

Det er viktig at det stilles penger til disposisjon nå i denne akutte fasen for å sikre lønningene til folk, for eksempel gjennom lån til arbeidsgivere. Samtidig må det lages løsninger for fremtiden. Selv om de aller fleste arbeidsgivere er trygge og seriøse, viser det at så mange nå ikke vet om feriepengene kommer på konto, at det er nødvendig å pålegge arbeidsgivere å sette av nok penger, og at disse pengene settes av på kontoer som ikke kan brukes til annet.

LO har spilt inn følgende forslag til regjeringen:

«Feriepenger etter § 10 tilhører arbeidstaker. Arbeidsgiver skal sette feriepenger inn på særskilt bankkonto (feriepengekonto). Betaling til feriepengekontoen fra arbeidsgiver beregnet etter § 10 skal skje samtidig som lønnsutbetaling. Holdes saldo på feriepengekontoen så høy at den til enhver tid dekker fremtidige feriepenger, kan løpende overføring til kontoen unnlates.»

Forslagsstillerne mener dette bør ligge til grunn for arbeidet med en bestemmelse som sørger for at folk får feriepengene sine.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

Stortinget ber regjeringen snarest fremme forslag som sikrer at feriepengene som tilhører den enkelte arbeidstaker, skal settes av på særskilt konto, slik at arbeidsgiver aldri kan bruke opp feriepengene som tilhører den enkelte arbeidstaker.

20. mai 2020

Solfrid Lerbrekk

Audun Lysbakken

Torgeir Knag Fylkesnes

Kari Elisabeth Kaski