Representantforslag om at Norge må trekke seg ut av EUs energibyrå (ACER)

Dette dokument

  • Representantforslag 172 S (2020–2021)
  • Fra: Trygve Slagsvold Vedum, Liv Signe Navarsete, Sigbjørn Gjelsvik og Ole André Myhrvold
  • Sidetall: 2

Innhold

Til Stortinget
23. mars 2021

Trygve Slagsvold Vedum

Liv Signe Navarsete

Sigbjørn Gjelsvik

Ole André Myhrvold