Representantforslag om å forby bemanningsbransjen, fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser og skjerpe arbeidstakerbegreper og arbeidsgiveransvaret

Dette dokument

  • Representantforslag 15 LS (2021–2022)
  • Fra: Mímir Kristjánsson, Seher Aydar, Hege Bae Nyholt, Tobias Drevland Lund og Sofie Marhaug
  • Sidetall: 4

Innhold

Til Stortinget
12. oktober 2021

Mímir Kristjánsson

Seher Aydar

Hege Bae Nyholt

Tobias Drevland Lund

Sofie Marhaug