Representantforslag om utbetaling av vedtatt tilskudd til X Games Norway

Dette dokument

 • Representantforslag 99 S (2021–2022)
 • Fra: Himanshu Gulati, Carl I. Hagen, Tor André Johnsen og Silje Hjemdal
 • Sidetall: 2

Innhold

Innhold

Til Stortinget

Bakgrunn

X Games Norway er landets eneste store konkurranse på internasjonalt nivå for snowboardere, freeskikjørere, skateboardere og Moto X-kjørere. Siden 2016 har det vært 70 000 tilskuere på X Games sine arrangementer i Norge, som inkluderer konkurranser, konserter og kunstutstillinger. Det kan også nevnes at Norge er beste nasjon i X Games Norway med totalt 19 medaljer.

I internasjonal sammenheng utgjør X Games verdens mest besøkte actionsportskonkurranser med cirka 200 000 tilskuere hvert år. Et typisk X Games i Norge samler utøvere med 20 til 30 millioner følgere på sosiale medier, og ESPN sender arrangementet til hele verden gjennom egne lineære og digitale kanaler, samt ekstern distribusjon i territorier hvor de ikke har egne kanaler, som for eksempel TV2 i Danmark og YLE i Finland.

Her er noen nøkkeltall i forbindelse med planleggingen av neste X Games Norway på Lillehammer:

 • 15 Tv-/medietimer som distribueres gjennom ESPN til hele verden

 • 15 000 til 25 000 tilskuere

 • Cirka 80 utøvere, med 20–30 millioner følgere på sosiale medier

 • 12 finaler og 36 medaljer

 • 200+ norske leverandører er en del av arrangementets logistikk

 • 250+ medarbeidere i SAHRs organisasjon involveres

 • Rundt 150–250 frivillige engasjeres

 • 6 konserter er en del av hovedprogrammet

En undersøkelse gjennomført av Opinion høsten 2020 dokumenterte at X Games er like populært som OL blant norske ungdommer, og langt mer populært enn Eliteserien i fotball, Holmenkollen Skifestival og Raw Air. Undersøkelsen viser at X Games er den mest populære idrettsbegivenheten i Norge i aldersgruppen 18 til 24 år.

Det er ikke bare norske utøvere som får internasjonal eksponering gjennom X Games Norway. Av totalt 20 konserter på hovedscenen siden 2016 har 18 vært norske artister, inkludert navn som Alan Walker.

Ildsjelene i SAHR, selskapet bak X Games Norway, har startet og drevet internasjonale actionsport-events i Norge siden 1999: The Arctic Challenge, Snowboard-VM og X Games. Disse arrangementene har gitt Norge en enestående posisjon i internasjonal actionsport og fantastisk markedsføring for landet. SAHR (Nicolai Sørensen, Henning Andersen, Terje Håkonsen og Hilde Rasch) har lagt grunnlaget for en nyskapende og levende bransje/leverandører i Norge som holder høyt internasjonalt nivå innen film/TV, teknisk produksjon, sikkerhet, design/markedsføring, underholdningsproduksjon og sportsgjennomføring.

SAHR/X Games er den eneste internasjonale sportskonkurransen med global liveoverføring utenfor NIF-paraplyen. Budsjettet for X Games Norway 2023 på Lillehammer er estimert til 41,8 mill. kroner. I tillegg til arrangementene på Lillehammer er det planlagt for kvalifikasjonsrunder på Dombås.

X Games Norway har valgt en realistisk og nøktern tilnærming til pandemien, med fokus på realistisk gjennomføring. X Games Norway har derfor heller ikke på noe tidspunkt søkt om koronastøtte. Sommeren 2020 meddelte SAHR regjeringen at de var svært bekymret for vinteren 2021. SAHR ville holde liv i X Games i Norge og gi et tilbud til utøverne gjennom en norsk kvalifisering på Dombås. Mens mange andre internasjonale vintersportskonkurranser i Norge valgte å planlegge for full gjennomføring, som senere resulterte i avlysning grunnet myndighetenes nedstenginger og kraftige restriksjoner, så resulterte X Games Norway sin innfallsvinkel med et nedskalert og rent norsk arrangement i at X Games kunne gjennomføres og penger spares til et fullskala internasjonalt arrangement på et senere tidspunkt etter restriksjonene. Dette ble bekreftet av Stortinget i forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett for 2021, hvor det ble slått fast at hele støtten til X Games Norway skulle betales til tross for et nedskalert og covid-restriksjonstilpasset arrangement.

X Games Norway har valgt en lignende tilnærming for 2022. Ettersom pandemisituasjonen og restriksjonene som ble implementert i desember 2021, gjorde det umulig å planlegge for et X Games-arrangement i Lysgårdsbakken med 10 000 tilskuere, ble det valgt en modell for gjennomføring som sikret gjennomføring istedenfor at man risikerte en avlysning. Det er derfor blitt planlagt for kvalifiseringskonkurranse på Dombås, og å benytte tilskuddet når restriksjonene og pandemisituasjonen tillater et fullskala arrangement.

I forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2022 vedtok Stortinget å bevilge 15 mill. kroner til X Games Norway 2022. Etter at de strenge restriksjonene i desember 2021 ble vedtatt av myndighetene, ble Kultur- og likestillingsdepartementet orientert om at det for 2022 ble planlagt for kvalifiseringsarrangement på Dombås for snowboard og freeski for damer og menn i tidsperioden 11.–13. mars, kvalifisering skateboard, for damer og menn i tidsperioden, og at et fullskala X Games Norway-arrangement ville bli lagt til Lillehammer i 2023.

Kultur- og likestillingsdepartementet har i brev av 3. februar 2022 informert eventselskapet SAHR Consepts AS om at Stortingets bevilgning på 15 mill. kroner ikke vil utbetales, og at det må legges til grunn at regjeringen ikke vil prioritere tilskudd til X Games i sitt forslag til statsbudsjettet for 2023.

Stortinget vedtok ved behandlingen av statsbudsjettet for 2022 en støtte på 15 mill. kroner til X Games Norway. Utviklingen i pandemien og nye kraftige restriksjoner høsten 2021 har skapt stor usikkert for mange store arrangementer i Norge og verden for øvrig. X Games har valgt en tilnærming med nedskalerte og realistisk gjennomførbare arrangementer i pandemiperioden. Stortingsflertallet uttrykte gjennom vedtak ved behandlingen av revidert nasjonalbudsjett for 2021 også en intensjon om at dette ikke skulle straffes økonomisk, og la med sine vedtak opp til at X Games Norway kunne planlegge for et fullskala arrangement når pandemirestriksjonene tillot dette. Budsjettet for de to kvalifiseringene og drift ut året for SAHR for planlegging av X Games 2023 er estimert til 6,5 mill. kroner. Forslagsstillerne er av den oppfatning at det vedtatte tilskuddet i statsbudsjettet til X Games Norway og SAHR bør utbetales i sin helhet, for å dekke de reelle utgiftene for 2022 og for å kunne planlegge for et fullskala X Games Norway på Lillehammer og i Innlandet i 2023.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

Stortinget ber regjeringen betale ut tilskuddet til X Games Norway / SAHR på 15 mill. kroner som vedtatt ved behandlingen av statsbudsjettet for 2022, slik at dette kan gå til å gjennomføre kvalifikasjonsrunder og planlegge og gjennomføre et fullskala arrangement når pandemirestriksjonene tillater det.

9. februar 2022

Himanshu Gulati

Carl I. Hagen

Tor André Johnsen

Silje Hjemdal