Finn saken

Fra nyere tid

Under fanen Fra nyere tid finner du saker frem til inneværende sesjon. Disse oppdateres fortløpende og representerer den løpende parlamentariske saksbehandlingen. Det er mulig å avgrense opplistingen.

De enkelte sakssidene inneholder ytterligere informasjon om sakens status, vedtak, lenker til relevante dokumenter, aktuelle komitéhøringer etc.

Innholdet i nyere tid-fanen stammer fra ulike perioder. Det finnes referanseinformasjon om saker fra sesjonen 1986–1987 til i dag, men først fra sesjonen 1998–1999 er alle dokumenttyper på plass. 

Oversikt over innholdet

 • Innstillinger fra 1994–1995 (fra eldre sesjoner finnes Innst. S. nr. 104–215 (1993–1994) og Innst. S. nr. 248 (1991–1992) elektronisk på nettstedet)
 • Representantforslag (Dokument 8) fra 1998–1999
 • Dokumenter fra 1995–1996 (fullstendig fra 1998–1999)
 • Redegjørelser fra 1998–1999
 • Fra regjeringen: Proposisjoner fra 1996–1997(når det gjelder St.prp. 1 (Statsbudsjettet), er bare enkelte av fagproposisjonene og tilleggene søkbare for perioden 1996/97 og 1997/98)
 • Fra regjeringen: Meldinger fra 1996–1997 (det vil også finnes enkelte meldinger fra tidligere sesjoner)

Historiske dokumenter

Under fanen Historiske dokumenter finner du historiske saker med tilhørende digitaliserte utgaver av stortingsforhandlingene.

Velg underfanen «Stikkord og tema» for å slå opp i stikkord og temaer fra registrene og se saker tilknyttet disse, eller «Publikasjonstitler» for å finne en spesifikk publikasjon. 

Velg fanen «Talerregister» for tilgang til referater og innlegg av representanter/statsråder tilbake til 1857.

Avgrens utvalget

Avgrens utvalget

Finn saken etter

(1 - 5 av 5)

Bygningsvesen (5)

 • Representantforslag om tiltak for å styrke de seriøse aktørene i arbeidslivet og øke rekrutteringen til håndverksyrkene

  Dokument 8:102 S (2019-2020), Innst. 347 S (2019-2020)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arild Grande, Rigmor Aasrud, Lise Christoffersen og Elise Bjørnebekk-Waagen om tiltak for å styrke de seriøse aktørene i arbeidslivet og øke rekrutteringen til håndverksyrkene

  Saksordfører: Lundteigen, Per Olaf
  Debattert: 08.06.2020
  Votert: 09.06.2020

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om styrking av norsk anleggsbransje

  Dokument 8:38 S (2019-2020), Innst. 263 S (2019-2020)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siv Mossleth, Bengt Fasteraune, Geir Pollestad, Marit Knutsdatter Strand og Sigbjørn Gjelsvik om styrking av norsk anleggsbransje

  Saksordfører: Leirtrø, Kirsti
  Debattert: 19.05.2020
  Votert: 26.05.2020

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om solkraft

  Dokument 8:16 S (2019-2020), Innst. 150 S (2019-2020)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lars Haltbrekken, Arne Nævra, Karin Andersen, Petter Eide, Mona Fagerås, Kari Elisabeth Kaski, Torgeir Knag Fylkesnes og Freddy André Øvstegård om solkraft

  Saksordfører: Norderhus, Else-May
  Debattert: 03.03.2020
  Votert: 03.03.2020

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om opprydding i innleieregelverket

  Dokument 8:12 S (2019-2020), Innst. 143 S (2019-2020)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arild Grande, Rigmor Aasrud, Lise Christoffersen, Elise Bjørnebekk-Waagen og Magne Rommetveit om opprydding i innleieregelverket

  Saksordfører: Lerbrekk, Solfrid
  Debattert: 13.02.2020
  Votert: 13.02.2020

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget

  Dokument 3:1 (2019-2020), Innst. 44 S (2019-2020)

  Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget

  Saksordfører: Andersen, Dag Terje
  Debattert: 03.12.2019
  Votert: 03.12.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak