Finn saken

Historiske dokumenter tilbake til 1814 finner du her: Stortingsforhandlinger 1814–2005.

Finn saken etter

(21 - 40 av 45)

Desember 2017 (21)

November 2017 (7)

 • Endringer i lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. og enkelte andre lover (samleproposisjon)

  Prop. 151 L (2016-2017), Innst. 31 L (2017-2018), Lovvedtak 3 (2017-2018)

  Endringer i lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. og enkelte andre lover (samleproposisjon)

  Departement: Arbeids- og sosialdepartementet
  Saksordfører: Saken har flere ordførere
  Behandlet: 30.11.2017

  Lovsak | Lov
 • Lov om utprøving av selvkjørende kjøretøy

  Prop. 152 L (2016-2017), Innst. 32 L (2017-2018), Lovvedtak 1 (2017-2018)

  Lov om utprøving av selvkjørende kjøretøy

  Departement: Samferdselsdepartementet
  Saksordfører: Gunnes, Jon
  Behandlet: 28.11.2017

  Lovsak | Lov
 • Endringar i yrkestransportlova (samkøyring mv.)

  Prop. 155 L (2016-2017), Innst. 33 L (2017-2018), Lovvedtak 2 (2017-2018)

  Endringar i yrkestransportlova (samkøyring mv.)

  Departement: Samferdselsdepartementet
  Saksordfører: Leirtrø, Kirsti
  Behandlet: 28.11.2017

  Lovsak | Lov
 • Representantforslag om fjerning av utvidet adgang til midlertidig ansettelse

  Dokument 8:60 L (2017-2018)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arild Grande, Hadia Tajik, Lise Christoffersen, Siv Henriette Jacobsen, Øystein Langholm Hansen og Jonas Gahr Støre om fjerning av utvidet adgang til midlertidig ansettelse

  Saksordfører: Wiborg, Erlend
  Referert: 23.11.2017

  Lovsak | Komitébehandling
 • Endringar i vegtrafikkloven (køyretøykontroll og fartsskrivar) (Lov-delen)

  Prop. 8 LS (2017-2018)

  Endringar i vegtrafikkloven (køyretøykontroll og fartsskrivar) og samtykkje til godkjenning av vedtak nr. 122/2016 i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av forordning (EU) nr. 165/2014

  Departement: Samferdselsdepartementet
  Saksordfører: Leirtrø, Kirsti
  Referert: 07.11.2017

  Lovsak | Komitébehandling
 • Endringer i energiloven (tredje energimarkedspakke)

  Prop. 5 L (2017-2018)

  Endringer i energiloven (tredje energimarkedspakke)

  Departement: Olje- og energidepartementet
  Saksordfører: Eide, Espen Barth
  Referert: 07.11.2017

  Lovsak | Komitébehandling
 • Endringer i naturgassloven (tredje energimarkedspakke)

  Prop. 6 L (2017-2018)

  Endringer i naturgassloven (tredje energimarkedspakke)

  Departement: Olje- og energidepartementet
  Saksordfører: Eide, Espen Barth
  Referert: 07.11.2017

  Lovsak | Komitébehandling

Oktober 2017 (15)