Løse forslag til saken

Dokument 8:225 S (2017-2018), Innst. 32 S (2018-2019)

Forslag nr. 10 fra Moxnes, Bjørnar på vegne av Rødt


Stortinget ber regjeringen sørge for at utredningen av offentlig/ideell drift av luftambulansetjenesten, jf. vedtak 861 (Innst. 362 S (2017-2018)), vedtatt av et enstemmig storting, blir gjennomført senest innen utgangen av inneværende stortingsperiode, slik at Stortinget kan ta stilling til denne før en eventuell ny anbudsprosess settes i gang eller gjeldende kontrakt forlenges.