Representantforslag om å styrke det akuttmedisinske tilbudet utenfor sykehus og sikre forsvarlige luftambulansetjenester

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Geir Adelsten Iversen, Kjersti Toppe, Marit Arnstad, Siv Mossleth, Sandra Borch, Willfred Nordlund Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 08.11.2018 Innst. 32 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Senterpartiet om å styrke det akuttmedisinske tilbudet utenfor sykehus og sikre forsvarlige luftambulansetjenester. Med støtte fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti, MDG og Rødt er det vedtatt å be regjeringen legge frem en stortingsmelding om de prehospitale tjenestene. De øvrige forslagene i saken fikk ikke flertall.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.11.2018

   Behandlet i Stortinget: 15.11.2018