Innberetning fra valgkomiteen om suppleringsvalg av et varamedlem til konsultasjonsorganet for EØS-saker (EØS-utvalget)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedlagt protokollen.