Forslag fra stortingsrepresentant Rita H. Roaldsen oversendt fra Stortinget 7. mai 1997: "Stortinget ber Regjeringen kvalitetsikre skolevegen for 6-åringene. I de tilfeller der skolevegen og avstigningsforhold ved skolelokalene ikke er trygge, må kommunene få dekket utgifter for å ordne trygge skyssordninger for alle 6-åringer uavhengig hvor lang elevenes skoleveg er. Kommunene må få dekket utgiftene inntil det er foretatt trafikksikringstiltak"

Innst. S. nr. 204 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 22.05.1997 Innst. S. nr. 204 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.05.1997

   Behandlet i Stortinget: 29.05.1997