Forslag fra stortingsrepresentant Rita H. Roaldsen oversendt fra Stortinget 7. mai 1997: "Stortinget ber Regjeringen ta initiativ til trafikksikringskampanjer ved å yte økonomisk bistand"

Innst. S. nr. 204 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 22.05.1997 Innst. S. nr. 204 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.05.1997

   Behandlet i Stortinget: 29.05.1997