Ny universitetsklinikk i Trondheim - RIT 2000

St.prp. nr. 67 (1996-97), Innst. S. nr. 281 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 12.06.1997 Innst. S. nr. 281 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.06.1997

   Behandlet i Stortinget: 19.06.1997