Forslag fra stortingsrepresentant Are Næss på vegne av Kristelig Folkeparti, Høyre og Senterpartiet oversendt fra Odelstingets møte 5. mars 1998: (Jf. Innst. O. nr. 35) Stortinget ber Regjeringen i forbindelse med den bebudede stortingsmelding om etterutdanningsreformen og budsjettet for 1999 å vurdere å gi utvidet rett til sykepenger under lønnet eller ulønnet utdanningspermisjon inntil ett år.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedtatt