Forslag fra stortingsrepresentantene Thore Aksel Nistad og Christopher Stensaker om å omgjøre Olje- og energidepartementets vedtak om vannlekkasjen i Romeriksporten og stadfeste hele vedtaket til Norges vassdrags- og energiverk (NVE)

Dokument nr. 8:99 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Christopher Stensaker, Thore A. Nistad Forslag fra (FrP)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedtatt ikke behandlet