Redegjørelse av barne- og familieministeren om omstendighetene rundt departementets uttalelser i offentlig høring om skolefritidsordningen

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedlagt protokollen.