Forslag fra stortingsrepresentant Unn Aarrestad på vegne av Senterpartiet oversendt fra Odelstingets møte 12. mai 1998: (Jf. Innst. O. nr. 46) "Stortinget ber Regjeringa fremja forslag om endringar i opningstidslova som inneber ei avgrensing i talet på varer eller sortiment som kan seljast utanom vanleg opningstid."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet