Valg av riksrevisorer med varamedlemmer

Innst. S. nr. 185 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 20.05.1998 Innst. S. nr. 185 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.05.1998

   Behandlet i Stortinget: 29.05.1998