Reformer av Stortingets behandling av stats- og nasjonalbudsjettet

Innst. S. nr. 243 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 05.06.1997 Innst. S. nr. 243 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.06.1997

   Behandlet i Stortinget: 19.06.1997