Innstilling fra Stortingets presidentskap om reformer av Stortingets behandling av stats- og nasjonalbudsjettet.

Dette dokument

  • Innst. S. nr. 243 (1996-1997)
  • Dato: 05.06.1997
  • Utgiver: Stortingets presidentskap