Forslag fra stortingsrepresentant John I. Alvheim på vegne av Fremskrittspartiet og Høyre oversendt fra Odelstingets møte 9. juni 1998: (Jf. Innst. O. nr. 65) "Stortinget ber Regjeringen utbetale den innsatsbaserte sykehusfinansiering fra 1. januar 1999 direkte til det sykehus hvor pasienten får sin behandling."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet