Forslag fra stortingsrepresentant Lodve Solholm på vegne av Fremskrittspartiet oversendt fra Odelstingets møte 16. juni 1998: (Jf. Innst. O. nr. 76) "Regjeringen anmodes om å fremme de nødvendige lovendringsforslag som medfører at en hovedsammenslutning i en konfliktsituasjon bare kan ta ut i streik yrkesgrupper og forbund som selv er omfattet av konflikten."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet