Hordaland fylkeskommune sender skriv datert 3. juli 1998 med uttalelse vedrørende sentral overstyring

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedlagt protokollen.