Nærøy kommune sender skriv datert 28. juli 1998 vedlagt vedtak i Kystgruppen vedrørende krav om kompensasjon for årets tariffoppgjør

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedlagt protokollen.