Forslag fra Edvard Grimstad til endring av Grunnlovens §§ 68 og 80

Dokument nr. 12:5 (1995-96), Innst. S. nr. 118 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 18.03.1999 Innst. S. nr. 118 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.03.1999

   Behandlet i Stortinget: 27.04.1999