Forslag fra stortingsrepresentantene Øystein Hedstrøm og Lodve Solholm om ny lov om kommunale vann- og kloakkavgifter, samt endring i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77. (Endring av § 65 tredje ledd for å fjerne bakgrunnen for en rekke konflikter vedrørende disse kommunale avgiftene)

Dokument nr. 8:110 (1997-98), Innst. O. nr. 39 (1998-99)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Lodve Solholm, Øystein Hedstrøm Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 18.02.1999 Innst. O. nr. 39 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.02.1999

   Behandlet i Odelstinget: 02.03.1999