Lov om pensjonsordning for ledsagere i utenrikstjenesten

Ot.prp. nr. 68 (1997-98), Innst. O. nr. 6 (1998-99), beslutning. O. nr. 13 (1998-99)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 24.11.1998 Innst. O. nr. 6 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.11.1998

   Behandlet i Odelstinget: 01.12.1998

   Behandlet i Lagtinget: 10.12.1998