Omsetningsrådets virksomhet og regnskap for 1995 og 1996

St.meld. nr. 48 (1997-98), Innst. S. nr. 15 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Landbruksdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 29.10.1998 Innst. S. nr. 15 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.10.1998

   Behandlet i Stortinget: 24.11.1998