Sametingets virksomhet 1997

St.meld. nr. 52 (1997-98), Innst. S. nr. 18 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 03.11.1998 Innst. S. nr. 18 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.11.1998

   Behandlet i Stortinget: 18.12.1998