Den 85. internasjonale arbeidskonferanse i Genève, 3. - 19. juni 1997

St.prp. nr. 66 (1997-98), Innst. S. nr. 100 (1998-99), Innst. S. nr. 17 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 03.11.1998 Innst. S. nr. 17 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.11.1998

   Behandlet i Stortinget: 13.11.1998