Den 84. internasjonale arbeidskonferanse for sjøfartsspørsmål i Genève, 8. - 22. oktober 1996

St.prp. nr. 74 (1997-98), Innst. S. nr. 22 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 05.11.1998 Innst. S. nr. 22 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.11.1998

   Behandlet i Stortinget: 13.11.1998