Delvis bompengefinansiering av ny rv 35 Lunner - Gardermoen i Oppland og Akershus

St.prp. nr. 85 (1997-98), Innst. S. nr. 32 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 19.11.1998 Innst. S. nr. 32 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.11.1998

   Behandlet i Stortinget: 24.11.1998