Svalbardbudsjettet for budsjetterminen 1999

Budsjett-innst. S. nr. 14 (1998-99), Jf. St. prp. nr. 1 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 04.12.1998 Budsjett-innst. S. nr. 14 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.12.1998

   Behandlet i Stortinget: 11.12.1998