Bevilgninger på statsbudsjettet for 1999

Budsjett-innst. S. nr. 1 (1998-99)jf. St.prp. nr. 1 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 19.11.1998 Budsjett-innst. S. nr. 1 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.11.1998

   Behandlet i Stortinget: 30.11.1998