Bevilgninger på statsbudsjettet for 1999

Budsjett-innst. S. nr. 11 (1998-99), Jf. St. prp. nr. 1 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 07.12.1998 Budsjett-innst. S. nr. 11 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.12.1998

   Behandlet i Stortinget: 14.12.1998