Endringer i statsbudsjettet for 1998 under enkelte kapitler under Sosial- og helsedepartementet

St.prp. nr. 18 (1998-99), unntatt kap. 666, Innst. S. nr. 71 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 07.12.1998 Innst. S. nr. 71 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.12.1998

   Behandlet i Stortinget: 14.12.1998