Nesset kommune sender skriv datert 2. november 1998 med uttalelse fra kommunestyret vedrørende bruk av snøscooter etter sommerkjørte veger - kommunal forvaltningsmyndighet

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedlagt protokollen.