Særskild melding frå Sivilombodsmannen (Stortingets ombodsmann for forvaltninga) (nedlegging av skular)

Dokument nr. 4:2 (1998-99), Innst. S. nr. 90 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Ombudsmenn Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 11.02.1999 Innst. S. nr. 90 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.02.1999

   Behandlet i Stortinget: 25.02.1999