Forslag fra stortingsrepresentant Steinar Bastesen om å foreta gentesting av ulv i Norge

Dokument nr. 8:20 (1998-99), Innst. S. nr. 96 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Steinar Bastesen Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (Kp) Innstilling avgitt 18.02.1999 Innst. S. nr. 96 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.02.1999

   Behandlet i Stortinget: 02.03.1999