Møre og Romsdal fylkeskommune sender skriv datert 2. desember 1998 med uttalelse fra fylkesutvalget om konsesjonskraftprisen 1999

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedlagt protokollen.