Forslag fra stortingsrepresentant Steinar Bastesen om fjerning av oter fra listen over truede arter i Norge

Dokument nr. 8:21 (1998-99), Innst. S. nr. 185 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Steinar Bastesen Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (Kp) Innstilling avgitt 19.05.1999 Innst. S. nr. 185 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.05.1999

   Behandlet i Stortinget: 08.06.1999