Drangedal kommune sender skriv datert 22. desember 1998 med uttalelse fra kommunestyret vedrørende økonomiplan 1999-2002 og budsjett for 1999

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedlagt protokollen.