Endringer av medlemskap i Statens pensjonskasse

St.prp. nr. 70 (1998-99), Innst. S. nr. 224 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 10.06.1999 Innst. S. nr. 224 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.06.1999

   Behandlet i Stortinget: 16.06.1999