Statsrekneskapen medrekna folketrygda for 1998

St.meld. nr. 3 (1998-99), Innst. S. nr. 195 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 26.05.1999 Innst. S. nr. 195 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.05.1999

   Behandlet i Stortinget: 01.06.1999