Regulering av opptaket til studium ved universiteta studieåret 1999-2000

St.prp. nr. 64 (1998-99), Innst. S. nr. 184 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 18.05.1999 Innst. S. nr. 184 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.05.1999

   Behandlet i Stortinget: 27.05.1999