Forslag fra stortingsrepresentant Vidar Bjørnstad på vegne av Arbeiderpartiet oversendt fra Odelstingets møte 18. februar 1999: (Jf. Innst. O. nr. 30) "Stortinget ber Regjeringen fremme forslag som gir den som er gitt innsyn etter innsynsloven mulighet til å kreve makulering/sletting av uriktige eller ulovlig innhentede opplysninger."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet