Bevilgning til konsulentbistand for å forberede fusjon mellom Telenor AS og Telia AB

St.prp. nr. 42 (1998-99), Innst. S. nr. 134 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 24.03.1999 Innst. S. nr. 134 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.03.1999

   Behandlet i Stortinget: 26.03.1999